მიუხედავად გუშემატკივრების დიდი თხოვნისა, ჯერჯერობით, მომღერალი თავს იკავებს გამოაჩინოს მისი სახე.