ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს არ მოუთხოვია ე.წ. ,,ფიფლმეტრების“ განთავსების ოჯახების ბაზის გახსნა, ვინაიდან აღნიშნული ინფორმაცია არ წარმოადგენს შესწავლის მიზანს.

"ეს პროგნოზები არის შეფასებითი, ექსპერტების მოსაზრებაზე დამყარებული, ამდენად რეალური სურათის შეფასება უფრო მნიშვნელოვანია" - ამბობს თამარ გაბუნია.

ცნობა მოიცავს: ვაქცინირებული პირის პირად მონაცემებს, ვაქცინის დეტალებს, სამედიცინო დაწესებულების დასახელებას, ინფორმაციას ჩატარებული ტესტირების შედეგების და კვლევის განმახორციელებელი ლაბორატორიის შესახებ.