მართალია, პანდემიამ ყველა სფეროს პრობლემა შეუქმნა, მაგრამ სხვებზე მეტად მაინც კინოინდუსტრია აზარალა