მელიას თქმით, ეზოში ამ დროს უამრავი ბავშვი იყო, თუმცა თავდამსხმელებისთვის არც ამ ფაქტს შეუშლია ხელი.

სალომე ზურაბიშვილი სოხუმის დაცემიდან 27-ე წლისთავს ეხმაურება და წერს, რომ წარსულის ჭრილობების მოშუშება მხოლოდ ერთიანი ძალისხმევითაა შესაძლებელი.

მემორანდუმი ითვალისწინებს ადმინისტრაციული რესურსის არამართლზომიერად გამოყენების პრევენციისათვის შექმნილი დისტანციური სასწავლო კურსის განხორციელების ხელშეწყობას, რომელიც ცესკოსა და ცესკოს სწავლების ცენტრის მიერ, ევროპის საბჭოს საარჩევნო მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში შემუშავდა.