„სადაც რაიმე რევოლუცია მომხდარა და ქუჩაში აქციებითა და მღელვარებით ხელისუფლება შეცვლილა, იქ მთავარი მოქმედი პირი ხელისუფლება და მის მიერ დაშვებული შეცდომები იყო“