კლონირების ტექნოლოგია დაეხმარება ჩინეთს შექმნას გადაშენების წინაშე მყოფი სახეობების გენეტიკური ბიბლიოთეკა.