,,ინდეფედენთმა" გადაწყვიტა, რომ ჭკვიანი და სულელი ადამიანების განმასხვავებელი 5 ფუნდამენტური თვისება დაესახელებინა.