ფსერიკ ბერნი - სცენარული პროგრამირების და თამაშების თეორიის ცნობილი კონცეფციის ავტორი დარწმუნებულია, რომ ადამიანის ცხოვრება ხუთ წლამდე ყალიბდება, მერე კი, სწორედ ბავშვობაში „დაწერილ“ სცენარს მიჰყვება.

მშობლის ამოცანაა გაიგოს, რაც შეიძლება მეტი, აღნიშნული ასაკობრივი კატეგორიისთვის დამახასიათებელი თავისებურებების და მოზარდთან სწორი ურთიერთობის გზების შესახებ.

სხვადასხვა მოვლენის, ობიექტის მიმართ შიში ადამიანების დამახასიათებელი ნიშანია და მას ადაპტაციური ფუნქცია აქვს. ამ მხრივ, არც ბავშვები არიან გამონაკლისნი.

ბავშვისთვის თამაში არ არის მხოლოდ გართობის საშუალება. არამედ, მას უდიდესი როლი აქვს მისი ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური განვითარების თვალსაზრისით.

ეკრანთან ურთიერთობა მნიშვნელოვანი რისკის შემცველია, რაც გულისხმობს მის ჭარბად ან არა უსაფრთხოდმოხმარებას.ბავშვები დამოუკიდებლად ვერ შეძლებენ ტექნიკასთან გატარებული დროის რეგულირებას და ინტერნეტის უსაფრთხო გამოყენებასაც

უცხო ადამიანებთან ან ახალ გარემოში მოხვედრისას,სიმორცხვე ბავშვის ბუნებრივი რეაქციაა. მნიშვნელოვანია მან იცოდეს ახლობელი და უცხო ადამიანების გარჩევა და ისიც, რომ მათთან განსხვავებული ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს

ამერიკის პედიატრთა ასოციაცია დღეს  უახლეს რეკომენდაციებს აქვეყნებს, სადაც მკაცრად განსაზღვრულია პატარებისთვის კომპიუტერებთან, ტელეფონებთან და გაჯეტებთან გატარებული დრო