ალბათ მაინც უნდა ვთქვათ, რაც ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში თქვა კონსტანტინე გამსახურდიამ და რაც უდაო ჭეშმარიტებაა...