რაც უფრო მალე გნახავთ კუბოში, მით უფრო ბევრ საფერავს დავლევთ ამ ბედნიერი დღის აღსანიშნავად.