მთავრობას აქვს საკმარისი ძალა და საზოგადოების მხარდაჭერა, რომ ეს საკითხები პრაგმატულად გადაჭრას.