სკოლები აღჭურვილია ვირუსის პრევენციისთვის საჭირო რესურსებით. სკოლებს შესაბამისი მარაგები საკმარისად აქვთ მთელი სასწავლო წლისათვის.