ვაშინგტონმა დემონსტრაციული უარი თქვა იმ უნივერსალურ მორატორიუმზე, რომელიც ამგვარი საქმიანობის შესახებაა დადებული,