ეს არის ერთადერთი ძალა, რომლისგანაც ხელისუფლებას ვალდებულება აქვს, ყველაფერი მოითმინოს.