აკრძალვის პარალელურად, სესხებზე მოთხოვნა არ მცირდება. რაც უფრო მცირდება სესხებზე ხელმისაწვდომობა, მით მეტად იზრდება პროცესების არალეგალურ სექტორში გადანაცვლების რისკები.

კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც ეკონომიკის სამინისტროს პარლამენტთან აქტიური კომუნიკაცია აქვს, კონკურენციის შესახებ კანონის საფინანსო სექტორზე გავრცელებაა