ინტერესების სექცია რეკომენდაციას აძლევს საქართველოში მყოფ რუსეთის მოქალაქეებს, გამოიჩინონ სიფრთხილე და თავი აარიდონ მასობრივი თავშეყრის ადგილებს