„უელსელები სიახლეს ძალიან დადებითად შეხვდნენ. ბევრი აღნიშნავს იმას, რომ საკვების მიტანის ტრადიციულ სერვისი ბევრად გაუმჯობესდა. ლამებს საკვების გარდა ადგილობრივებისთვის დიდი პოზიტივიც მიაქვთ“.