„მკურნალობის მიდგომების და პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის თვალსაზრისით არსებითი ცვლილებები არ არის, ამიტომ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს ანგრიში, შეფასებები და რეკომენდაციები არის შემაჯამებელი,“- განაცხადა ომბუდსმენმა.

ომბუდსმენის შეფასებით, მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან წინასწარ გაკეთებული განცხადებები და კვალიფიკაციის გამოცხადება, ძალიან არასწორია მაშინ, როდესაც გამოძიება ერთი დღის დაწყებულია.

"დაუშვებელია, მხოლოდ 2-3 დღე ეთმობოდეს მსგავს საკითხებზე მსჯელობას, კომიტეტის სხდომა ინიშნებოდეს კანონპროექტის გამოქვეყნების გარეშე და დაინტერსებულ პირებს წართმეული ჰქონდეთ განხილვაში ინფორმირებული მონაწილეობის შესაძლებლობა." - აცხადებს ომბუდსმენი

"დაწყებული გვაქვს შესაბამისი პროცედურები. ვიხელმძღვანელებთ ორგანული კანონით და პასუხისმგებელი პირების მიმართ გავატარებთ სანქციებს, რასაც ქართული კანონმდებლობა ითვალისწინებს" - განაცხადა ლომჯარიამ.