მიმდინარე წლის განმავლობაში, ნიგერიაში, სხვადასხვა სკოლიდან და უმაღლესი სასწავლებლიდან 700-ზე მეტი მოსწავლე და სტუდენტია გატაცებული.