ავტომობილების რაოდენობის ზრდასთან ერთად იზრდება ავარიების რაოდენობა.

სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა ერთ-ერთი წამყვანი სავალდებულო დაზღვევის სახეობაა საერთაშორისო პრაქტიკაში