დღეს ქვეყანაში საპენსიო ასაკის 13 ათასამდე პედაგოგია. მათგან დაახლოებით ათასია იმ მასწავლებელთა რაოდენობა, რომლებმაც 80 წელს მიაღწიეს.