მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანებს რამდენიმე საერთო აქვთ - რევოლუციური იდეები, შრომითი ეთიკა და აბსოლუტური ერთგულება საკუთარი კომპანიებისადმი

"ვინაიდან მაღაზიები იხურება, ონლაინ ვაჭრობაზე მოთხოვნილება კი დღითი-დღე იზრდება, ჩვენი მიზანია ვაჭრობის პროცესი უფრო მოსახერხებელი გავხადოთ..."

რეკლამა: 0:05