პიროვნების ფორმირება პირველ რიგში იწყება ოჯახიდან, ის არის ფუნდამენტი, რაზეც აიგება პიროვნების შემდგომი ცხოვრება. ყველა ოჯახს აქვს თავისი ფასეულობები.სასურველია, რომ ოჯახის ფასეულობა იყოს სიყვარული. შვილებს უნდა ასწავლოთ საკუთარი თავის მიღება, რომელსაც სწავლობენ მშობლებისგან უპირობო სიყვარულით. ასევე, ურთიერთგაგება, ერთმანეთზე ზრუნვა, შრომისმოყვარეობა, სხვისი შრომის პატივისცემა და სხვ.

ბავშვებმა უნდა ისწავლონ საკუთარი სურვილების გადავადება, რომ გარკვეული მიზნის მიღწევისთვის საჭიროა ძალისხმევა და შრომა. გარდა ამისა, როდესაც ბავშვს ყველა სურვილი უსრულდება, მისი ქცევა ხდება მანიპულატორული, იცის, როცა მოითხოვს აუცილებლად შეუსრულდება, კარგავს ინტერესს და აღარ რჩება ოცნება, რასაც შემდგომ მოყვება გარკვეული ფსიქოლოგიური პრობლემები.