2016 წლიდან საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში არც ერთი საკრუიზო ხომალდი არ შემოსულა

რეკლამა: 0:05