"ფორტუნამ" შეარჩია 5 ვარსკვლავი, რომელსაც 2019 წელს 50 წელი უსრულდება, თუმცა გარეგნულად ამის თქმა ძალიან რთულია.