ვარსკვლავებმა ოკეანეში ნაპოვნი პოლიეთილენის მასალისგან მიღებული ნეილონის ტანისამოსი მოირგეს