ზურა ჯაფარიძემ უკვე დაუგზავნა ოფიციალური წერილები 10 სამინისტროს, საიდანაც ორისგან პასუხი მიიღო, რომ საკითხი სამინისტროს საქმიანობის სფეროს სცილდება.

"გირჩში" ამბობენ, რომ სიტყვის თავისუფლებას საფრთხე ემუქრება და მის შეზღუდვას არ დაუშვებენ.