"ოპოზიციამ უნდა ჩაატაროს კარგად ორგანიზებული, ეფექტური მიტინგი, მაგრამ არ უნდა იყოს რადიკალური... ხელისუფლებას აწყობს, რომ ოპოზიცია გამოჩნდეს რადიკალური"...