შესაძლებელია თუ არა, რომ ეს რადიოსიგნალები უცხოპლანეტელების გამოგზავნილი მესიჯები იყოს? სწორედ ეს არის მთავარი კითხვა, რაზე პასუხის გაცემასაც მკვლევართა ჯგუფი ცდილობს.

რეკლამა: 0:05