"მათ უღირსი საქციელით შეურაცხყვეს ყველა ფოთელის შრომა, მათი ვისაც გულით უხარია ქალაქის აღმშენებლობა".