არც თავად გოგებაშვილი იქნებოდა ამაზე თანახმა, რომ კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ყოფილიყო მისი ეს საოცარი ძეგლი.

საკმაოდ ხშირია შემთხვევები, როდესაც მშობელი მთელი მონდომებით „ასწავლის“ ბავშვს იმას, თუ რისი უნდა ეშინოდეს მას.

მთავრობის დადგენილება, რომელიც შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესებს არეგულირებს, 2 წელია მოქმედებს.