"მიმდინარეობს ერთობლივი მუშაობა უწყებებს შორის რათა მიღებულ იქნება ბავშვებისთვის ყველაზე სასარგებლო გადაწყვეტილება. " - აცხადებს იურისტი