ჩემპიონატი დასრულდა, მაგრამ ჯერ კიდევ არის სათამაშო.