ალექსანდრე გოგინავა წერტილოვანი შეზღუდვების პოზიციას ემხრობა და ამბობს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული შეზღუდვების პარალელურად, მნიშვნელოვანია საზოგადოების დამოკიდებულება.

ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების და წინასწარი პროგნოზების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია კიდევ უფრო მეტი ადამიანური და მატერიალური რესურსების  მობილიზება.