მომხმარებელი ავტოდაზღვევის სრული პაკეტის შეძენისას, ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ავტოუსაფრთხოების ნაკრებით დასაჩუქრდება