განახლებული სერვისცენტრის ინფრასტრუქტურა მორგებულია თითოეული მომხმარებლის კომფორტულად მომსახურებაზე