ადტობუსები დაემატა იმ მარშრუტებს, სადაც პიკის საათებში მგზავრთა გაზრდილი რაოდენობა ფიქსირდება.