ავტოპარკის ჩანაცვლება, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება... დროის სიმცირის გამო ყველაფერი პარალელურ რეჟიმში ხდება.