ქვეყნის მეტეოროლოგიურმა სამსახურმა თოვლს „იშვიათი“ მოვლენა უწოდა.