მხარეებმა საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის მიმდინარეობაზე ისაუბრეს, რომელიც აშშ-ის მხარდაჭერით ხორციელდება.

პატრიარქი ამერიკაში მცხოვრებ ქართველებისადმი წერილში აღნიშნავს არ უნდა შეუშინდნენ განსაცდელს და სწორი პასუხი გასცენ გამოწვევ