შესაბამისი განკარგულება ცესკოს თავმჯდომარემ პარტიათა ხელმძღვანელების განცხადების საფუძველზე გამოსცა.

ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულმა 31 ოქტომბრის არჩევნებისას ხმების პარალელური დათვლის პირველადმა ანგარიშმა სახელმწიფო ინსტიტუტების ნგრევის მცდელობებს შეუწყო ხელი

მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელოვანი საკითხები კვლავ გადაუჭრელი რჩება, მხარეებმა უკვე მოახერხეს ფართო საარჩევნო რეფორმებზე ურთიერთგაგების მიღწევა, რაც მათი მიღების შემდგომ, არსებითად გააუმჯობესებს საქართველოს მომავალ არჩევნებს.