უახ­ლო­ე­სი ორი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად, არ­სე­ბულ­თან შე­და­რე­ბით 15-17 გრა­დუ­სით და­ი­წევს.

რეკლამა: 0:05