საქართველოში კორუფციასთან დაკავშირებულ დანაშაულებს რამდენიმე უწყება იძიებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია DRI-მა შეისწავლა სუს-ის და საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის (ორი წამყვანი ანტიკორუფციული უწყების) მიერ კორუფციასთან დაკავშირებულ საქმეებზე გამოძიების დაწყების სტატისტიკა.

DRI-ს მიერ გამოქვეყნებული ანალიზის მიხედვით, გენერალური პროკურატურის მიერ გამოძიებული, კორუფციასთან დაკავშირებული საქმეების ოდენობა მკვეთრად აღემატება სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ გამოძიებული საქმეების რაოდენობას.

მათივე შეფასებით, ამ ფონზე, საგულისხმოა, რომ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები დაახლოებით 3-ჯერ აღემატება საქართველოს გენერალური პროკურატურის საბიუჯეტო დაფინანსებას.

ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, “მაგალითისათვის, 2020 წელს საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში კორუფციასთან დაკავშირებულ 169 სისხლის სამართლის საქმეზე დაიწყო გამოძიება.

შედარებისათვის, ამავე პერიოდში სუს-ის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ გამოძიება დაიწყო 66 სისხლის სამართლის საქმეზე. კიდევ უფრო თვალსაჩინოა სხვაობა გასულ წლებში:

2017 წელს – სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტომ გამოძიება დაიწყო 62 საქმეზე, პროკურატურამ 474-ზე;

2018 წელს, სუს-ის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ გამოძიება დაიწყო – 71, ხოლო პროკურატურამ – 638 საქმეზე;

2019 წელს, სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტოს მაჩვენებელი იყო – 91, პროკურატურის კი – 655 საქმე,“ – ვკითხულობთ ორგანიზაციის განცხადებაში.

DRI აღნიშნავს, რომ სუს-ის დეპარტამენტებს შორის, ანტიკორუფციული სააგენტო ყველაზე მეტ სისხლის სამართლის საქმეზე იწყებს გამოძიებას.

ორგანიზაციის შეფასებით, შესაბამისად, გამოდის, რომ სუს-ის  ანტიკორუფციული სააგენტოს (დეპარტამენტის) მიერ გამოძიებული საქმეების რაოდენობა მკვეთრად ჩამოუვარდება სამჯერ უფრო ნაკლები დაფინანსების მქონე გენერალური პროკურატურის მიერ გამოძიებულ, კორუფციასთან დაკავშირებული საქმეების რაოდენობას. 

 

 

DRI-ის ინფორმაციით, 2018-2021 წლების განმავლობაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან საქართველოს პროკურატურამ აუდიტის 106 ანგარიში მიიღო,  რის საფუძველზეც გამოძიება დაიწყო 91 სისხლის სამართლის საქმეზე, მათ შორის,  საქართველოს პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო 73 სისხლის სამართლის საქმეზე, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გამოძიება დაიწყო 17 სისხლის სამართლის საქმეზე, ხოლო სუს-ის ანტიკორუფციულ სააგენტოში გამოძიება დაიწყო მხოლოდ 1 სისხლის სამართლის საქმეზე.

„ხსენებული საქმეების ფარგლებში სისხლისსამართლებრივი დევნა საქართველოს პროკურატურამ 50 პირის, მათ შორის, 23 საჯარო მოხელის მიმართ დაიწყო, რომელთა შორისაც იყვნენ ქალაქის მერი, ვიცე-მერი, მუნიციპალიტეტის გამგებელი და მოადგილე, მუნიციპალიტეტის სამსახურის ხელმძღვანელი პირები და ა.შ.“ – აღნიშნულია ორგანიზაციის განცხადებაში.

DRI-ის ინფორმააციით, ანალოგიურად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2018-2020 წლების ანგარიშებში მითითებულია, რომ ქრთამის აღების ფაქტზე დაკავებული იქნა არაერთი საჯარო მოხელე, მათ შორის: მერიის წარმომადგენელი, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე, საკრებულოს დეპუტატი და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.

„შეჯამების სახით, უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფოს უსაფრთხოების სამსახური, მიუხედავად სამჯერ დიდი დაფინანსებისა,  საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილთან შედარებით, გაცილებით მცირე რაოდენობის საქმეებზე იწყებს გამოძიებას.

ასევე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და პროკურატურის მიერ გამოძიებული საქმეები, მათ მიერ პასუხისგებაში მიცემული თანამდებობის პირების, გამოძიებული საქმეების საზოგადოებრივი საშიშროებისა და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გათვალისწინებით, იდენტურია, რაც ბადებს კითხვებს – რა კრიტერიუმის მიხედვით ხდება კორუფციული დანაშაულის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობაში მოქცევა? ან რა გამართლება აქვს ანტიკორუფციული სააგენტოს არსებული სახით ფუნქციონირებას? “ – წერს განცხადებაში დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი.

სალომე სარიშვილი
ავტორი

მსგავსი თემები