ნეკი ნეკისა

მასტერი/ნათია დუმბაძე

ის აქ არის

მერაბ სეფაშვილი

ვსუნთქავ

მწვანე ოთახი/UMA J

თოვლი მოსულა (Sakhe Cover)

მასტერი/ირაკლი ფირცხალავა

უხერხული სიჩუმე

მაკა ზამბახიძე