ის სპეციალური სენსორების საშუალოებით დაფრინავს და რაც მთავარია მას „პილოტის“ გარეშე შეუძლია  გადაადგილება

იაპონიის მაღაზიებში რობოტებს სულ უფრო და უფრო ხშირად იყენებენ და მათ როგორც წესი, მარტივი ფუნქციების შესრულება უწევთ