აპლიკაცია ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი გახდება: ის უზრუნველყოფს კომუნიკაციას სპორტსმენებს, მშობლებს, მწვრთნელებს შორის.