არასამთავრობო სექტორში პოლიციის შესახებ კანონის ბუნდოვანებაზე საუბრობენ.

ავტომობილების რაოდენობის ზრდასთან ერთად იზრდება ავარიების რაოდენობა.